Bij Advocatenkantoor Kerstin Hopman kunt u uitsluitend terecht voor vragen en/of problemen die liggen op de volgende gebieden:

Sociale zekerheid / sociale voorzieningen
Ofwel uitkeringenland. Problemen met uw arbeidsongeschiktheidsuitkering? Of een straf op uw WW-uitkering? Wil de gemeente geen bijstand betalen? Wordt u gekort op uw AOW? CIZ-indicatie te laag? Terugvordering van uw PGB? Vervoersvoorziening geweigerd?

Loonsanctie opgelegd? In dat soort gevallen krijgt u al snel te maken met een bezwaarprocedure bij de uitvoeringsinstantie en in sommige gevallen ook met het voeren van een kort geding bij de rechtbank.

Kennis van de zeer diverse regelgeving is dan van groot belang. De regelgeving wijzigt echter geregeld omdat zij in feite het resultaat is van politieke keuzes. Zo leidt iedere kabinetswijziging wel tot wetswijziging op met name het gebied van arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidswetgeving. Juist omdat de regelgeving constant in beweging is, is het van belang de kennis up-to-date te houden. Omdat Kerstin Hopman naast advocaat ook docent van vakgenoten is, is de actualiteit van haar kennis gewaarborgd.

Arbeidsrecht en/of re-integratie
Wat als werkgever geen loon meer betaalt? Of als werknemer werk weigert? Kan ik tijdens ziekte meewerken aan het einde van mijn dienstbetrekking? Welk risico loopt werkgever als hij een zieke werknemer wil ontslaan? Klopt de inhoud van mijn beëindigingovereenkomst?

Dit zijn vragen die tot zodanige problemen kunnen leiden dat een advies of tussenkomst van een advocaat onontbeerlijk is. Door de jarenlange ervaring op het gebied van arbeidsrecht sec en het raakvlak tussen arbeidsrecht en sociale zekerheid bent u bij advocatenkantoor Kerstin Hopman aan het goede adres, zowel als werknemer als werkgever!

En dat geldt sinds de komst van Lea Huisman niet alleen voor de (private)werknemer/werkgever, maar ook voor de ambtenaar/werkgever in de (semi)-overheidssfeer.

Onderwijs
In het onderwijs gaat het allemaal net even wat anders. De werknemers en werkgevers in het onderwijs hebben namelijk te maken met zeer specifieke cao’s en bovenwettelijke regelingen. Lea Huisman kan hierover vanuit haar ervaring in het onderwijs uitstekend adviseren aan werkgevers en werknemers in het onderwijsveld. (HBO, BVE,VO en het gehele PO).

 
ADVOCATENCONTACT

Helderseweg 1-D
1815 AB Alkmaar
072 210 01 30
info@kerstinhopman.nl
 
 

design | techniek | hosting 12design creations & promotions