Kerstin Hopman

Sinds 1 juni 2010 is Kerstin Hopman als zelfstandig advocaat in Alkmaar gevestigd. Tot die tijd is zij gedurende ruim 23 jaar werkzaam geweest bij verschillende werkgevers. In 1987 startte zij haar loopbaan bij het toenmalige GAK, het huidige UWV. Zij heeft daar op verschillende juridische afdelingen gewerkt en op die manier de nodige ervaring opgedaan op het gebied van sociale zekerheid.

In 1998 maakte zij de overstap naar de Rechtskundige Dienst van de FNV, waar zij zich ook in het arbeidsrecht kon specialiseren. In 2002 werd zij als advocaat beëdigd en werkte zij bij advocatenkantoor Oudegracht in Alkmaar.

Naast haar werkzaamheden als rechtshulpverlener is zij al jaren werkzaam als docent op het gebied van sociale zekerheid en op beperkte schaal ook van arbeidsrecht. Zij doceert aan vakgenoten werkzaam bij allerlei organisaties. Tevens is zij hoofddocent Socialezekerheidsrecht bij de beroepsopleiding binnen de advocatuur. Verder heeft zij in de afgelopen jaren diverse bestuursfuncties verricht.

Haar huidige bestuursfuncties zijn:
• lid van de adviesraad Sociale Zekerheid van de OSR
• bestuurslid Specialisatievereniging SociaalZekerheidsrecht advocaten
• voorzitter externe Klachtencommissie GGD NHN (+aangesloten organisaties)
• juridisch adviseur/begeleider van de Rechtswinkel Noord-Holland-Noord. Hiervoor heeft zij in 2015
  een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Haar motto is voorkomen is beter dan genezen. Conflicten lost zij bij voorkeur buiten de rechtszaal op. Zij gaat daarbij doortastend en voortvarend te werk. Haar stijl laat zich kenmerken in de volgende steekwoorden: direct, nuchter, betrokken, gedreven, praktisch, laagdrempelig en energiek. Haar klantenkring heeft zich de afgelopen jaren vooral via mond-tot-mondreclame uitgebreid.

Rechtsgebieden:
• sociale zekerheid
• arbeidsrecht
• re-integratie/arbeidsongeschiktheid
• sociale voorzieningen

Contact met Kerstin:
kerstin@kerstinhopman.nl
072 210 01 31Lea Huisman

Lea Huisman werkt sedert 1 maart 2013 samen met Kerstin Hopman. Zij heeft eerder acht jaar als advocaat gewerkt in het arrondissement Maastricht en later bij Rensen Advocaten te Alkmaar waar zij arbeidsrechtelijke- , ambtenaren- en sociaalzekerheidszaken behandelde.

Vanuit de behoefte om niet alleen maar met juridische procedures bezig te zijn maar ook een rol te kunnen spelen bij het voorkomen daarvan heeft ze de advocatuur in 2007 verlaten en is zij gedurende zes jaar als juridisch adviseur bij het ROC Horizon College werkzaam geweest. Tijdens deze periode heeft Lea Huisman zich met name bezig gehouden met arbeidsrechtelijke vraagstukken binnen het onderwijs waarbij haar focus lag op het begeleiden, adviseren en voorlichten van het management en personeelsadviseurs.

Nu ze weer terug is in de advocatuur houdt Lea Huisman zich bezig met arbeidsrecht, ambtenarenrecht, onderwijsrecht en sociaalzekerheidsrecht. Door haar werk in het onderwijs heeft zij veel kennis van de bovenwettelijke regelingen die het onderwijs kenmerken. Ook kan zij ouders en leerlingen adviseren in het geval van (dreigende) conflicten met scholen. Naast haar werk als advocaat heeft Lea Huisman nog diverse nevenfuncties.

Haar huidige nevenfuncties zijn:
• voorzitter van het bestuur van Sportstichting Servicepunt Langedijk.
• lid van de Interne Geschillencommissie/Klachtencommissie van het Grafisch Lyceum te Utrecht.
• lid Commissie voor Geschillen CAO-BVE.

Contact met Lea:
lea@kerstinhopman.nl
072 210 01 32Froukje Reith

Froukje Reith werkt sinds 1 augustus 2016 bij advocatenkantoor Kerstin Hopman. Zij is haar loopbaan begonnen bij het UWV, op de afdeling de bezwaar en beroep waar zij de bezwaar- en beroepszaken van mensen met een uitkering behandelde. Zij heeft hier de nodige kennis op het gebied van sociale zekerheid en het voeren van procedures opgedaan. Zij heeft het UWV verlaten omdat zij niet langer wilde beslissen over iemands recht op uitkering. Zij wilde liever klantgericht bezig zijn en mensen bijstaan in het verkrijgen van een juiste beslissing van het UWV.

Zij is daarom rechtshulpverlener geworden en heeft dit werk met veel succes en enthousiasme gedurende 13 jaar bij het CNV en Klaverblad Rechtsbijstand gedaan.

Inmiddels is zij gespecialiseerd in het sociale zekerheidsrecht en arbeidsrecht. Zij heeft in 2012 de Postacademische leergang arbeidsrecht afgerond.

Cliënten ervaren Froukje als empathisch, klantgericht en reëel. Zij biedt snel duidelijkheid over de (on) mogelijkheden het gewenste doel te bereiken.

Contact met Froukje:
froukje@kerstinhopman.nl
072 210 01 33

 
KERSTIN HOPMANLEA HUISMAN


FROUKJE REITHCONTACT

Helderseweg 1-D
1815 AB Alkmaar
072 210 01 30
info@kerstinhopman.nl


 
 

design | techniek | hosting 12design creations & promotions